RECRUIMENT ANNOUNCEMENT 2016 ROUND 1 ( BAGGAGE & CARGO HANDLING )

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT HÀ NỘI

 Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội thông báo kế hoạch thi tuyển chức danh NV CHẤT XẾP HÀNG HÓA HÀNH LÝ, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Ngày 18/07/2016

   Ca 1: Từ 09h đến 11h30 (Từ STT 01 – 21)

   Ca 2: Từ 13h30 đến 17h (Từ STT 22 – 64)

  1. Địa điểm: Phòng họp (Nơi nhận hồ sơ), Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội, tầng 3 cánh B Nhà ga hành khách T1, Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội.
  2. Nội dung: Phỏng vấn trực tiếp kiểm tra kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kiến thức xã hội và khả năng đáp ứng công việc.
  3. Danh sách:
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH GHI CHÚ
1 Vy Việt Anh Nam 09/06/1992 Ca 1
2 Nguyễn Văn Bắc Nam 10/09/1992 Ca 1
3 Phù Xuân Chiến Nam 20/07/1993 Ca 1
4 Phạm Công Chinh Nam 17/06/1995 Ca 1
5 Trần Văn Công Nam 19/08/1997 Ca 1
6 Bùi Đình Cương Nam 18/12/1992 Ca 1
7 Đỗ Xuân Cương Nam 01/10/1993 Ca 1
8 Nguyễn Trọng Đại Nam 05/01/1992 Ca 1
9 Chu Viết Đạt Nam 20/11/1994 Ca 1
10 Phạm Đức Đạt Nam 14/11/1992 Ca 1
11 Nguyễn Văn Điệp Nam 11/08/1993 Ca 1
12 Nguyễn Văn Điệp Nam 01/06/1994 Ca 1
13 Nguyễn Mạnh Đông Nam 15/05/1992 Ca 1
14 Nguyễn Minh Đức Nam 15/11/1995 Ca 1
15 Lê Xuân Dũng Nam 01/11/1992 Ca 1
16 Nguyễn Đình Dũng Nam 08/11/1996 Ca 1
17 Bùi Ngọc Duy Nam 07/07/1995 Ca 1
18 Nguyễn Bá Giang Nam 05/11/1992 Ca 1
19 Nguyễn Trường Giang Nam 08/12/1992 Ca 1
20 Nguyễn Mạnh Nam 10/05/1987 Ca 1
21 Ngô Hoàng Hải Nam 04/05/1991 Ca 1
22 Đoàn Hanh Nam 03/06/1994 Ca 2
23 Ngô Quang Hiển Nam 04/10/1990 Ca 2
24 Đào Văn Hiệp Nam 04/10/1990 Ca 2
25 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 02/11/1992 Ca 2
26 Nguyễn Bá Hoàng Nam 13/05/1997 Ca 2
27 Đinh Công Huân Nam 05/04/1989 Ca 2
28 Hà Mạnh Hùng Nam 01/08/1988 Ca 2
29 Nguyễn Thế Hưng Nam 06/03/1994 Ca 2
30 Trần Ngọc Hưng Nam 02/03/1997 Ca 2
31 Phạm Đức Hưng Nam 12/5/1986 Ca 2
32 Vũ Đăng Huy Nam 20/06/1991 Ca 2
33 Trần Văn Kiên Nam 21/06/1996 Ca 2
34 Trần Như Lanh Nam 27/06/1993 Ca 2
35 Phan Văn Lực Nam 29/08/1994 Ca 2
36 Đoàn Văn Lực Nam 15/04/1995 Ca 2
37 Phạm Văn Lương Nam 24/11/1997 Ca 2
38 Vũ Văn Mậu Nam 01/05/1989 Ca 2
39 Nguyễn Ngọc Minh Nam 13/10/1996 Ca 2
40 Nguyễn Đình Nam Nam 06/10/1993 Ca 2
41 Vũ Trung Nghĩa Nam 13/08/1994 Ca 2
42 Hà Văn Phong Nam 14/09/1997 Ca 2
43 Trần Văn Phúc Nam 07/07/1993 Ca 2
44 Nguyễn Hồng Phương Nam 30/07/1994 Ca 2
45 Nguyễn Văn Quang Nam 26/05/1989 Ca 2
46 Nguyễn Tùng Sơn Nam 06/10/1994 Ca 2
47 Vũ Hoa Sơn Nam 05/08/1995 Ca 2
48 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 03/09/1989 Ca 2
49 Trần Văn Thắng Nam 14/01/1995 Ca 2
50 Nguyễn Tuấn Thành Nam 07/09/1997 Ca 2
51 Nguyễn Duy Thành Nam 15/06/1995 Ca 2
52 Nguyễn Long Thành Nam 11/03/1996 Ca 2
53 Thi Văn The Nam 10/06/1990 Ca 2
54 Tạ Cao Thế Nam 07/12/1994 Ca 2
55 Đỗ Đình Thế Nam 02/10/1986 Ca 2
56 Nguyễn Văn Thịnh Nam 12/11/1994 Ca 2
57 Trần Minh Tiến Nam 11/07/1993 Ca 2
58 Vũ Huy Tiến Nam 03/09/1990 Ca 2
59 Hà Minh Tiến Nam 16/08/1998 Ca 2
60 Nguyễn Quý Trọng Nam 13/09/1992 Ca 2
61 Vũ Quang Trung Nam 22/11/1991 Ca 2
62 Nguyễn Văn Nam 07/07/1994 Ca 2
63 Lê Mạnh Tuyển Nam 07/06/1994 Ca 2
64 Tạ Văn Y Nam 14/03//1992 Ca 2

– Thí sinh mang theo Phiếu dự tuyển (đã được phát) + Chứng minh thư nhân dân.

– Các thông tin chi tiết liên quan đến thi tuyển được đăng trên Website của Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội: www.hgs.com.vn hoặc www.hgs.vn; Thông tin chi tiết liên quan liên hệ theo số điện thoại: 043. 5844110.

Related post